Bemutatkozás Klaszter akkreditációSaját rendezvényekKlasztereket érintő hírek, rendezvényekElemzések, kiadványok, segédletekNemzetközi projektekKlaszterkereső térkép Aktuális pályázatokKapcsolat
 
Klasztermenedzser Klub ClusterCOOP Matchmaking Roadshow

A MAG Zrt. Klaszterfejlesztési Irodája és annak jogutódja, a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának Nemzetközi és Klaszter Osztálya egyik kiemelt feladatának tartja a hazai klaszterekkel történő szoros kapcsolattartást, illetve klaszterek közötti jó gyakorlatok minél szélesebb körű elterjesztését. Ezen klaszterek közötti tapasztalatcsere egyik eszköze egy ún. klasztermenedzser klub életre hívása.

A rendezvény célja:

Informális jellegű klasztermenedzser találkozó, kötetlen hangulatú szakmai programmal, tapasztalatcserével és a legjobb gyakorlatok ismertetésével, amely alkalmával tovább mélyülhet az „Akkreditált Innovációs Klaszter” címmel rendelkező klaszterek közötti kapcsolat. Emellett lehetőség nyílik a klaszterek által megfogalmazott igények közvetlen átadására a kormányzati döntéshozók számára.

Időpont, helyszín:

A rendezvény régiós helyszíneken negyedéves rendszerességgel kerül megrendezésre.

Meghívottak:

  • A klub állandó meghívottai:
    • Akkreditált Innovációs Klaszter címmel rendelkező klaszterek menedzserei/ képviselői (klaszterenként max. 2 fő);
    • Kormányzati szereplők: NFÜ, NGM, NFM,
  • A klub eseti jelleggel meghívott tagjai:
    • Rendezvény helyszínének megfelelő régióban működő induló és fejlődő klaszterek menedzsere/ képviselője (maximum 1 fő/klaszter);
    • Előzetesen jelzett igény alapján szakértő vendég/ előadó;


Eddig megrendezésre került Klasztermenedzser Klub találkozók: