Bemutatkozás Klaszter akkreditációSaját rendezvényekKlasztereket érintő hírek, rendezvényekElemzések, kiadványok, segédletekNemzetközi projektekKlaszterkereső térkép Aktuális pályázatokKapcsolat
 
Klasztermenedzser KlubClusterCOOP Matchmaking Roadshow

Pénzügyminisztérium, Gazdaságfejlesztési Programok Végrahajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Nemzetközi és Klaszter Osztálya , mint a hazai klaszterfejlesztési programok koordinációjáért felelős intézmény kiemelt céljának tekinti a magyar klaszterek nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését. Ennek érdekében a MAG – Klaszteriroda számos nemzetközi projektben működik együtt hasonló profilú külföldi szervezetekkel.

Egyik ilyen projektünk az Európai Regionális Fejlesztési Alap Közép-Európai transznacionális programjából támogatott ClusterCOOP projekt, melynek célja, hogy erősítse a projektben résztvevő országok és régiók klaszterei közötti nemzetközi együttműködések keretfeltételeit.

A projekt keretében mind a 7 résztvevő országban klaszter partnertalálkozók, ún. Matchmaking Roadshow-k kerülnek megrendezésre. A találkozókon a projekt partner országok hasonló ágazatban működő klaszterei, klaszter tagvállalatai képviseltetik magukat, kiváló kapcsolatépítési lehetőséget kínálva ezáltal.

A partner találkozón történő részvétellel kapcsolatos utazás és szállás költségeket a ClusterCOOP projekt keretében a programért felelős szervezet megtéríti.


Eddig lezajlott Matchmaking Roadshow-k: