Bemutatkozás Klaszter akkreditációSaját rendezvényekKlasztereket érintő hírek, rendezvényekElemzések, kiadványok, segédletekNemzetközi projektekKlaszterkereső térkép Aktuális pályázatokKapcsolat
 
Akkreditált KlaszterekTagváltozás bejelentés

 

Az akkreditációs címet elnyert klaszterek pályázatban vállalt kötelessége, hogy a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságán belül működő Nemzetközi és Klaszter Osztályt írásban értesítsék az alábbi események bekövetkezéséről, - az erről szóló dokumentum módosítási dátumát - követő 10 napon belül:

  • új tag felvétele,
  • valamely tag kilépése,
  • a klaszter működését meghatározó dokumentumok módosítása.

Tagváltozás esetén a klasztermenedzser szervezetnek fentiek mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a tagok változása a klaszter akkreditációs pályázata szerinti célkitűzések elérését nem veszélyezteti, és a módosult összetételű klaszter megfelel a klaszter akkreditációs pályázatban meghirdetett feltételeknek.

Az AIK-1.1.1 felhíváson akkreditációt nyert klaszterekre vonatkozóan a tagok számának 50 %-nál nagyobb mértékű változása esetén a cím használatára vonatkozó jogosultság a változást igazoló dokumentum keltezésével egyidejűleg megszűnik. A tagok számának változásánál a tagok kilépését és a belépést egyaránt figyelembe kell venni. Az Akkreditált Klaszter cím ismételt elnyeréséhez az akkreditációt újból le kell folytatni.

Az AK-2016 felhívás esetében amennyiben az Akkreditált Klaszter cím használatára nyitva álló két éves időtartamon belül a támogatási kérelemben megnevezett klasztertagok aránya 50% alá csökken a klaszter mindenkori tagjai között, az akkreditációs cím használatára való jogosultság a tagváltozást igazoló dokumentum keltezésével egyidejűleg megszűnik.

A klaszter tagjainak összetételében bekövetkezett változások bejelentése az alábbi formanyomtatványok kitöltésével és a Nemzetközi és Klaszter Osztály részére történő elektronikus ( klaszterfejlesztes@pm.gov.hu ) beküldésével lehetséges:

[Közös] word-logo_200.jpg Belépési nyilatkozat        [Közös] excel_logo_t.jpg Új belépő adatai         [Közös] word-logo_200.jpg Kilépési nyilatkozat

Az elektronikusan beküldött dokumentumok eredeti példányait a klasztermenedzsment szervnek szükséges megőriznie, azokat a Nemzetközi és Klaszter Osztály ellenőrzés céljából bekérheti.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a tagváltozások bejelentésénél megadott adatok esetében a t. év valamennyi klasztertag esetében az érvényes akkreditációs pályázatukban t. év-ként megadott évszámmal meg kell egyeznie.