Bemutatkozás Klaszter akkreditációSaját rendezvényekKlasztereket érintő hírek, rendezvényekElemzések, kiadványok, segédletekNemzetközi projektekKlaszterkereső térkép Aktuális pályázatokKapcsolat
 
CentramoClusterCOOPCluStratClusterPoliSEEACEUpGradeSMEATM for SMEsInno Provement

 

[Helyi] clustrat_200.jpgCLUSTRAT- Közép- Európa modell régióvá válása az új és fejlett klaszter politikák területén

CluStrat – "Az innováció fokozása új klaszterkoncepciók révén, különös tekintettel a fejlődő iparágakra és a horizontális témákra" - néven közép-európai összefogással megvalós uló stratégiai projekt indult 2011 októberében. A projekt általános célja a klaszterszerveződések együttműködési lehetőségeivel foglalkozó, Közép-Európára szabott közös stratégia kidolgozása és tesztelése volt. A CluStrat elsősorban a már működő klasztereket és klaszter-kezdeményezéseket támogatta új szakpolitikai koncepciók kidolgozásával, melyek segítségével azok képessé válnak megfelelően reagálni a változó világ kihívásaira, és kiaknázni az új piacokban rejlő lehetőségeket. A program nagy hangsúlyt fektetett a fejlődő gazdasági szektorok és ágazat-független technológiák innovációt elősegítő integrálására, szem előtt tartva a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség szempontjait.
 
A partnerek
[Helyi] clustat_map_t.jpg A stuttgarti székhelyű Steinbeis-Europa-Zentrum of Steinbeis Innovation GmbH. vezetésével megvalósult projektben összesen 18 partner és 7 úgynevezett „társult partner” vett részt 8 közép-európai országból (AT, CZ, DE, HU, IT, PL, SI, SK) és Ukrajnából. Magyarországról 3 partner kapott meghívást: a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.; a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. és a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.Főbb tevékenységek:

A projekt során a szakpolitikai párbeszédek kerültek előtérbe regionális, nemzeti és nemzetközi szinten. A CluStrat projekt első fázisában a partnerek feltérképezték a Közép-Európában már működő klaszterekben rejlő lehetőségeket az előzetesen meghatározott fejlődő iparágak és horizontális témák vonatkozásában. A kutatás eredményeképpen létrejövő elemzés szilárd alapot szolgáltatott az újszerű klaszterkoncepciók kialakításához, melyek támogatják a különböző klaszterek közötti együttműködéseket és összefonódásokat. Az így összeállított klaszterkoncepciókat úgynevezett „pilot projektek” keretében tesztelték. A pilot projektek tapasztalatai alapján véglegesítették a közös stratégiát, amely ajánlásokat tartalmazott az érintett szakpolitikák és a „felhasználók” számára regionális, nemzeti és EU szinten egyaránt. A stratégia regionális és nemzeti szinten történő megvalósítását akciótervek megalkotásával segítették.

A projektben résztvevők által megfogalmazott fő kihívások és az azokhoz kapcsolható fejlődő iparágak:

  • Egészség, demográfiai változások, jólét → aktív öregkor
  • Klímaváltozás, hatékony erőforrás- és nyersanyag-gazdálkodás → fenntartható fejlődés/zöld gazdaság
  • Okos, zöld és integrált szállítás → fenntartható mobilitás  
  • Nemi esélyegyenlőség, nemzetközi piacokon való megjelenés, tudás- és technológiatranszfer, mint horizontális témák.


A projekt a Közép-Európa Program keretein belül az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósult meg 2011. október 1 és 2014. szeptember 30. között.és 2014. szeptember 30. között.
 
Kapcsolódó link: http://www.clustrat.eu/


Dokumentumtár


[Helyi] clustat_sav.jpg