Bemutatkozás Klaszter akkreditációSaját rendezvényekKlasztereket érintő hírek, rendezvényekElemzések, kiadványok, segédletekNemzetközi projektekKlaszterkereső térkép Aktuális pályázatokKapcsolat
 
Klaszterstratégia – nemzetközi szakértők által megvalósítandó műhelymunkája2022. június 28. (kedd) 17:49 - A Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság számára rendkívül tartalmas év volt a 2021-es. Számos egyeztetést, közös gondolkodást, kitartó munkát követően elkészült az Együttműködés Stratégiájának első, társadalmi egyeztetésre megküldött verziója, amely a 2022-2030 közötti időszakra vonatkozóan meghatározza a klaszterfejlesztés irányait.

9a

„The best way to predict your future is to create it.”

(Abraham Lincoln)

 

 A stratégia készítésének folyamatában jelentős nemzetközi kitekintést tettünk annak érdekében, hogy más országok tapasztalatai és jó gyakorlatai beépítésre kerüljenek az első hazai Klaszterstratégiába. Az egyes nemzeti és régiós klaszterstratégiák megvalósításának kihívásaival és tapasztalataival azonban nem rendelkeztünk, melyek ugyanakkor számos tanulsággal szolgálhatnak. Ezen oknál fogva kiemelkedően fontos volt, hogy a Klaszterstratégiát egy nemzetközi szakértői értékelésnek is alávessük, melyre a TCI Network szaktekintélyeit kértük fel. 

 A TCI Network szakértői tevékenységük első lépéseként több alkalommal egyeztettek a Nemzetközi és Klaszter Osztállyal, tanulmányozták az Együttműködés Stratégiájának jelen verzióját, annak érdekében, hogy részleteiben megismerkedhessenek a magyar klaszterpolitika múltjával, jelenével és a jövőbeli tervekkel.

 A szakértői értékelés következő lépéseként 2022. június 14-15. között a TCI Network szakértői helyszíni látogatást tettek Budapesten, hogy egy nemzetközi szakmai műhelymunka keretében megismerjék az érintettek álláspontját, véleményét és igényeit.

 Az első napon Merete Daniel Nielsen – a TCI Network elnöke, a dán Cluster Excellence Denmark igazgatója, valamint Alberto Pezzi – a TCI Network Tanácsadói Testületének tagja, az ACCIÓ, a katalán kormányzat Ipari Főigazgatóságának versenystratégiáért felelős vezetője– irányításával a magyar érintett szakpolitikák szereplői, az egyetemek, kamarák képviselői, valamint a klasztermenedzserek az alábbi kérdésekre keresték a választ:

 

  • Mik a fő stratégiai kihívások a magyar vállalatok számára?
  • A klaszterek megfelelő eszközei lehetnek-e ezen kihívások kezelésének?
  • Milyen kulcsfontosságú megoldásokra van szükség ezen célok eléréséhez?

 

A délelőtti együttgondolkodást követően mélyinterjúk keretében volt lehetősége a szakértőknek hosszabb beszélgetést folytatni a klaszterpolitika érintett szereplőivel arról, hogy ők hogyan látják a magyar klaszterpolitika helyzetét, saját helyüket, szerepüket a klaszter-ökoszisztémában, illetve a jövőbeli elképzelésekről. Az interjúk során olyan témakörökről beszélgettek az egyes csoportokkal, mint a saját szakterületük és a klaszterpolitika kapcsolódásai, a klaszterek helye az egyes szakpolitikák ökoszisztémájában, illetve hol van a kamarák és az egyetemek helye és funkciója a klaszterekben.

A második nap Greinstetter Balázs – a Területfejlesztési Minisztérium, helyettes államtitkára – köszöntőjével vette kezdetét, aki beszédében kiemelte, hogy a globalizáció hatására egyértelműen felértékelődött a piaci szereplők együttműködése, a hálózatosodás. Az együttműködés esetében felidézte a céheket, kiemelve a tapasztalatcserét, kapcsolattartást, új technológiák megismerését. Hangsúlyozta, hogy a kétnapos szakmai műhelymunka is az ágazatok, szakmák, nemzetek közötti együttműködésről, közös gondolkodásról szól, amely egyértelműen a klaszterfejlesztés hatékonyabbá tételét szolgálja.

Merete Daniel Nielsen – a TCI Network elnökeként – röviden bemutatta a TCI Network nemzetközi szervezetét, amelynek fő fókuszában a klasztereken alapuló gazdaságfejlesztés és versenyképesség áll. A szervezet tagságában a vállalatoktól, akadémiai szereplőktől kezdve a klasztereken, klaszterrégiókon és hálózatokon keresztül a versenyképességi tanácsok, minisztériumok és fejlesztési ügynökségek is megtalálhatóak a világ minden tájáról. Ezek alapján a hálózat a klaszter-szakterület legkiterjedtebb szervezete. Beszédében megköszönte a magyar klaszterfejlesztési terület megkeresését és örömét fejezte ki, hogy részt vehetnek az első magyar klaszterstratégia megalkotásában.

A Klaszterstratégia elkészült első verzióját és az ezt követő megvalósítás ütemezését Keller Péter – a Területfejlesztési Minisztérium, főosztályvezetője – ismertette röviden, melyet követően a résztvevők Merete Daniel Nielsen által a dán, míg Alberto Pezzi révén a katalán klaszterpolitikába nyerhettek bepillantást.

Az esemény zárásaként a TCI szakértők a hazai Klaszterstratégia kapcsán egy nyitott beszélgetésre invitálták a közönséget a következő témákban:

-          a klaszterprogram fejlődése és megújulása;

-          több- vagy egyszintű klaszterprogram megvalósítása;

-          a meglévő klaszter-portfólió átalakítása;

-          klub vagy tömeg szemlélet erősítése;

-          új trendek felismerése és megragadása;

-          szakpolitikai együttműködések fontossága;

-          klaszterek láthatósága és felelőssége, azaz a klaszterpolitika társadalomra gyakorolt hatása;

-           a klaszterek irányítása.

A Nemzetközi és Klaszter osztállyal folytatott egyeztetések és a kétnapos helyszíni látogatás során megvalósult szakmai munka eredményeként a TCI Network szakértői jelentést készítenek a stratégiára vonatkozó ajánlásokkal. Ezek a javaslatok elősegítik majd, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján a stratégia továbbfejlődjön és az európai élvonalba tartozó irányokat jelöljön ki a hazai klasztertársadalom számára.

A nemzetközi szakértői értékeléssel párhuzamosan, a Stratégia társadalmi egyeztetésre szánt változatát az érintett szereplők június 8-án megkapták, melyre észrevételeiket június 30-ig küldhetik meg részünkre. A társadalmi egyeztetés során beérkező javaslatok, valamint a TCI Network szakértői ajánlásainak átgondolását és beépítését követően ősszel várható a Klaszterstratégia Kormány elé történő benyújtása.  

1a 1a 1a 1a
1a 1a 1a 1a
1a 1a 1a 1a
1a 1a 1a 1a
1a 1a 1a 1a
 
Vissza