Bemutatkozás Klaszter akkreditációSaját rendezvényekKlasztereket érintő hírek, rendezvényekElemzések, kiadványok, segédletekNemzetközi projektekKlaszterkereső térkép Aktuális pályázatokKapcsolat
 
Az INNO PROVEMENT transznacionális projekt megújult helyzetértékelése szerint a digitalizáció jelentősége és azon belül az Ipar 4.0 megoldások alkalmazásának szüksége tovább nőtt Európa szerte2021. május 18. (kedd) 14:19 - Frissítésre került az INNO PROVEMENT projekt két évvel ezelőtt készített közös helyzetértékelése. A statisztikák azt mutatják, hogy az EU tagországok folyamatosan és dinamikusan haladnak előre a gazdaság és a társadalom digitalizálásában, amelyhez a pandémia is hozzájárult. Magyarország az elmúlt évek erőfeszítéseinek köszönhetően a DESI index egyes komponenseiben a tagállami átlagot meghaladóan tudott előre lépni.

Aktualizálásra került az Interreg Europe Program keretében megvalósuló INNO PROVEMENT projekt két évvel ezelőtt készült helyzetértékelése, amelyben a partner országok és régiók digitalizációs szintje, azon belül is az Ipar 4.0 megoldások elterjedése képezi vizsgálat tárgyát. Európai szinten az látható, hogy a digitalizáltság átlagos szintje egyenletesen és dinamikusan növekszik. Ezt támasztja alá az Európai Bizottság összetett mutatója, a DESI index, amely a digitális gazdaság és társadalom összetett mutatója. A DESI tagállami szintű elemzése ugyanakkor teljesen eltérő tagállami szintű fejlődési görbékre és sajnos erősödő különbségekre világít rá.  A két végpontot Bulgária és Finnország jelenti: Bulgária digitalizáltsági szintje jelentősen elmarad az uniós átlagtól és a növekedés üteme is lassú, ezzel szemben Finnország élen jár a gazdaság és a társadalom digitalizálásában, ráadásul az évek során tapasztalt növekedési üteme is átlag feletti.

Magyarország a DESI 2020-as rangsorában 28 tagállam között a 21. helyet foglalja el, amellyel az EU alacsony teljesítményű országcsoportjába tartozik, ugyanakkor az összetett DESI index egyes komponenseiben határozott javulás figyelhető meg. Így az Internet-hozzáférést mérő dimenzióban Magyarország határozottan az EU átlag felett teljesít (7. helyezés), ami a megelőző évek infrastrukturális beruházásai „beérésének” (különösen 5G) köszönhető. Hagyományosan jól szerepel Magyarország az internetszolgáltatások használatában (14. helyezés a 2020-as rangsorban), ami a közösségi hálózatok aktív használatának, a videohívások magas számának, az internetes hírolvasás gyakoriságának és a zene, videók és játékok miatti sűrű internethasználatnak tulajdonítható. A DESI további három komponensében viszont további jelentős javulásra van szükség (humán tőke: 19. hely, digitális technológiák integráltsága: 26. hely, digitális közszolgáltatások 24. hely).

Különösen igaz ez a vállalati szféra digitalizáltságát mérő digitális technológiák integráltsága mutatóra, ugyanis ezen a területen kerül leginkább mérésre az Ipar 4.0 technológiák elterjedtsége és alkalmazása. Magyarországon jelentős erőfeszítéseket teszünk a kkv-k szemléletformálására. Ennek újszerű és nemzetközi elismerést kiváltó példája az évente megrendezésre kerülő Modern Gyárak Éjszakája, amelynek keretében élen járó feldolgozó ipari vállalatok nyitják ki üzemeik kapuját egy éjszakára az érdeklődő látogatók számára országszerte. A résztvevő vállalatok szakértői közérhető nyelven magyarázzák el az alkalmazott Ipar 4.0 megoldások technológiai és üzleti előnyeit többe között kkv-k, hallgatók vagy középiskolai tanulók részére. A személetformálás az első lépcsője a kkv-knak kínált komplex fejlesztési megközelítéseknek, amelyek több GINOP kiemelt projekten keresztül valósulnak meg, úgymint a Vállalkozz Digitálisan! Modern Vállalkozások Programja, a Magyar Multi Program, vagy a Modern Mintaüzem Program. Az INNO PROVEMENT projektben megvalósuló nemzetközi tapasztalatcsere jelentős segítséget ad a partnerség által felhalmozott külföldi tapasztalatok magyarországi hasznosítására többek között ezekben a programokban.

Az Interreg Europe program keretében megvalósuló INNO PROVEMENT projekt célja, hogy a kis-, és középvállalkozások részére elérhető innovációs és technológiai pályázati kiírások jobban illeszkedjenek az Ipar 4.0 jelentette kihívásokhoz. A 2018-ban indult projektet 8 tagú nemzetközi konzorcium valósítja meg, amelynek vezető partnere a Pénzügyminisztérium. Konzorciumi tag továbbá az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (Csehország), Thesszália régió (Görögország), Marche régió (Olaszország), a COMPETE 2020 Irányító Hatóság (Portugália), Łódźi régió (Lengyelország), Kainuu régió (Finnország) és az IVSZ – Szövetség a Digitális Gazdaságért, mint tanácsadó partner. A megvalósítás 5 éve alatt a projekt partnerek az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó kkv támogatáspolitika területén egymás tapasztalatainak megismerésével és alkalmazásával töreksznek a saját szakpolitikai eszköztáruk fejlesztésére.

Az INNO PROVEMENT projekt ERFA támogatással valósul meg az Interreg Europe Program keretében.

 

További információ:

Barna Katalin
Pénzügyminisztérium
Email cím: katalin.barna@pm.gov.hu

Vissza